Gå til hoved-indhold

Impressum

Oplysninger iht. § 5 TMG (den tyske telemedielov)
GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH
Am Weserufer 41
D - 31592 Stolzenau

Repræsenteret ved
Claus Winneknecht

Kontakt
Telefon: +45 97 19 17 98
E-mail:  info@guesto.de 

Indførelse i register
Registrering i handelsregistret:
Registerdomstol: Walsrode
Registernummer: HRB-Nr. 203 318

Momsregistreringsnummer
Momsregistreringsnummer iht. §27 a af den tyske momslov: DE 279023884

Hæftelse for indhold
Indholdet på vores sider er udarbejdet med største omhu. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt og aktuelt. Som tjenesteudbyder er vi iht. § 7, stk. 1 af den tyske telemedielov (TMG) ansvarlige for eget indhold på disse sider iht. den almindelige lovgivning. Iht. §§ 8 til 10 af TMG har vi som tjenesteudbyder dog ikke pligt til at overvåge fremsendte eller lagrede eksterne oplysninger eller undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger iht. den almindelige lovgivning påvirkes ikke heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til et konkret lovbrud. Skulle vi få kendskab til sådanne lovbrud, vil vi øjeblikkeligt fjerne det pågældende indhold.

Hæftelse for links
Vores tilbud indeholder links til tredjeparters eksterne websider, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke give nogen garanti for dette eksterne indhold. Ansvaret for indholdet på de sider, der er tilknyttet via links, påhviler altid den enkelte udbyder eller ejer af siderne. De sider, der er tilknyttet via links, blev kontrolleret for mulige lovbrud på det tidspunkt, hvor linkene blev oprettet. Der blev ikke fundet lovstridigt indhold på tidspunktet for linkenes oprettelse. Det er dog ikke rimeligt at forvente en permanent indholdskontrol af de sider, der er tilknyttet via links, af os, medmindre der foreligger konkrete indikationer på et lovbrud. Får vi kendskab til lovbrud, vil vi omgående fjerne de pågældende links.

Ophavsret
Alt indhold, som af sidernes ejere er udarbejdet til disse sider, er omfattet af den tyske lov om ophavsret. Mangfoldiggørelse, redigering, distribution samt enhver form for kommerciel udnyttelse uden for ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller producent. Download og kopiering af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt indholdet på denne side ikke er udarbejdet af ejeren, respekteres tredjeparters ophavsrettigheder. I særdeleshed markeres tredjeparters indhold som sådant. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig informere os herom. Får vi kendskab til lovbrud, vil vi omgående fjerne det pågældende indhold.

Vi gør opmærksom på, at der kan være sikkerhedshuller ved dataoverførsel over internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) En fuldstændig beskyttelse af dataene mod tredjeparters adgang er ikke mulig.

Vi modsætter os hermed udtrykkeligt tredjeparters brug af kontaktoplysninger, som offentliggøres i forbindelse med det obligatoriske impressum, til fremsendelse af ikke udtrykkeligt rekvirerede reklamer og informationsmaterialer. Sidernes ejere forbeholder sig udtrykkeligt retten til retlige skridt i tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameinformation, f.eks. med spammails.

Koncept, design og programmering
kl,company ag 
Stievestraße 9
D - 80638 München
www.kl-company.de

Rettigheder til anvendt billedmateriale